Peter Kim Wittenburg er en yderst kompetent og erfaren coach og psykolog, som jeg kan anbefale som coach og vejleder.

 Steen Hildebrandt, Ph.D., professor i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet.

 

At my invitation Peter contributed  to the MSc in a Systemic Approach to Management, Coaching and Consultation at Birkbeck College (University of London) while I was course chairperson  (2004- 2007).  The students benefited from Peter’s  deep understanding, informed by both systemic and psychodynamic perspectives, of organisational processes and his excellent teaching and coaching skills.  Peter models  an  inspiring authenticity in the way he teaches and focusses on the  task  of enabling managers, consultants and coaches to develop the competencies necessary to enhance their performance at work. 

Ros Draper  www.rosdraper.co.uk

 

Som pædagogisk chef i 9 år i Århus kommune havde jeg glæde af Petes alsidige kompetencer. Hans blik på hvilke processer der leder frem til brugbare resultater er skarpt. Især hans særlige viden om de  psykodynamiske processer og deres afgørende betydning for om forandringsprocesser lykkes, vil jeg fremhæve. Peters helt særlige etiske, konstruktive tilgang, og forståelse af processerne i organisationen, udfordrer deltagernes eksisterende praksis med tilpas forstyrrelse. Peter introducerede en tænketank, som blev et værktøj for Pædagogiske Afdeling, som den fik stor glæde af. Tænketanken var en ramme om tid til eftertænksomhed, ved at tage kontakt til sig selv og samtidig forbinde sig til opgaven. Der blev skabt rum for vigtige refleksioner over mening og motiver. Noget som vitaliserede fællesskabet og som øgede kvaliteten af opgaveløsningen.

Inger Thyrre Sørensen, Pædagogisk chef, Børn og Unge i Aarhus kommune (2001-2010)

 

Jeg har igennem de sidste godt 6 år med stort udbytte gjort brug af Peter til både organisationsudvikling og individuel supervision. Jeg har i perioden været leder af 2 daginstitutioner og har begge steder anvendt Peter til forskellige udviklingsprocesser med personalegrupperne. Peter har ved disse lejligheder vist en stor faglig indsigt i vores arbejdsmæssige felt, samt en stor viden om, hvordan relationer og kommunikation indvirker på vores varetagelse af opgaven. Jeg har altid fået positive tilbagemeldinger fra personalet, hvilket for mig at se handler om, at Peter evner at læse, forstå og følge personalets spor.

Personligt har jeg brugt Peter til individuel supervision. I starten som ny leder med brug for hjælp til at finde lederen i mig selv. Siden hen har jeg konsulteret Peter om forskellige arbejdsrelaterede problemstillinger, men nogle gange også blot for at få et tjek på mit personlige lederskab. Uanset temaet har jeg altid haft en oplevelse af at gå beriget og energifyldt fra mine møder med Peter, som formår på en meget indlysende måde, at hjælpe mig til at sætte andet lys på problemstillinger. Jeg er blevet meget inspireret af hans fokus på hans skelnen mellem person, rolle og opgave.

Daginstitutionsleder

Søren Fynbo

 

Vi har i Den Sociale Udviklingsfond i Silkeborg i knap 5 år haft stor nytte af Peter som supervisor, dels på mine opgaver i rollen som leder, dels på personalegruppens udfordringer i samarbejdet om opgaveløsningen i kompliceret socialt arbejde. Han evner at forenkle komplekse begreber, har fokus på både person, rolle og opgave og er både problem og løsningsorienteret og stopper ikke før opgaven er løst. Hans omfattende faglige viden og solide erfaringstyngde kombineret med hans forståelse af de etiske, faglige og personlige udfordringerne hos professionelle i pædagogisk og social arbejde, har gjort ham til en meget værdsat supervisor i huset.

Merethe Hvejsel, Afd. Leder, Den Sociale udviklingsfond

 

"Peters store viden om mennesker og dynamisk organisationspsykologi gør ham til en coach og erhvervspsykolog, der gør en afgørende forskel i din udvikling, både personligt og professionelt. Du bliver udfordret såvel som støttet og sessionerne er lige så procesorienteret som resultatorienteret. Book en tid hvis du ønsker at udvikle dig som leder - eller menneske.  Jeg anbefaler ham på det varmeste.

Carsten Normann, CEO & Partner, Mayday Invest"

  

Du er god til at identificeree de problemer man kommer med . Du gør det på en meget præcis og skarp måde . Noget jeg især er glad for at du hjælper med at holde fokus og gentager og samler op Det er en god form for mig . Du danner dig et hurtigt overblik både om det helt personlige og den mere organisatoriske del og drager paralleller til det helt nære og det generelle .. så man pludselig får øje på at det formelle og generelle er et dybdepsykologiske problem og kun løses ved bevidsthed om det helt nære personlige  så det står lysende klart.! . Du er hurtig til at fange de arbejdsbetingelser der er rammen for det problem der måtte fylde, så jeg har en oplevelse at at være forstået . Du kan bidrage med at forstå gruppedynamikken på en arbejdsplads.. Du kan med et smittende engagement drage  det teoretiske ind i her og nu  til handling .Jeg har kunne bruge supervisionen  til at lede grupper og blive mere sikker personligt mere  tydelig og udvikle gennemslagskraft  som leder af en arbejdsplads med 30 ansatte i behandlings psykiatrien.

Hanne-Lone Gerdes, Ledende sygeplejerske I Regionspsykiatrien

 

Jeg har gennem flere år haft glæde og gavn af at samarbejde med Peter Wittenburg i forskellige sammenhænge:

·      Et længerevarende udviklingsforløb i forhold til psykisk arbejdsmiljø og kommunikation, der stadig giver en god platform for det daglige samarbejde i en af vores børnehaver. Vi fik i fællesskab med det pædagogiske personale – på fyraftensmøder og pædagogiske dage – fundet løsninger på de udfordringer vi stod i på daværende tidspunkt.

·      En pædagogisk dag for den samlede institution, der består af 5 enheder – som en del af opgaven, i forhold til at finde fælles faglig fodslag, i en tid med forandringer.

·      Som coach for vores ledelsesteam – udfordre vanetænkning, og fremme vores ”skjulte talenter” – teambuilding.

·      Til supervision af mig, som leder af en stor daginstitution, med de glæder og udfordringer, der følger med opgaven.

Syss Pedersen Leder af Daginstitution Vestbyen

 

Peter Wittenburg  var min underviser på uddannelsen til psykoterapeut, og jeg fik dengang aha-oplevelser og faglig viden i stor mængde.  Han er fagligt kompetent og en dygtig underviser, der formidler vanskeligt stof overskueligt og struktureret i en kontaktfuld stemning.

Efter endt uddannelse har jeg deltaget i kursus hos Peter i supervision. Et træningsforløb over 10 gange, der hver gang var yderst velforberedt fra Peters side både fagligt og indholdsmæssigt og med sans for betydningen af de ydre rammer i samværet.

Siden har jeg gennem flere år konsulteret Peter for supervision på min faglighed og på min egen identitet som fagperson.

Ved at tale med Peter, som mestrer at være på en gang fagligt professionel og personlig og medmenneskeligt engageret i kontakten med mig, føler jeg mig hver gang beriget og styrket.

Peter er altid selv i udvikling, og han videregiver sit engagement i sin egen udvikling til motivation og inspiration for mig til selv at få mere viden.

Peters opbakning til mig har haft stor betydning for, at jeg er lykkedes med at etablere egen praksis, som er min levevej nu. Peter kan ved hver samtale lige give mig et puf til at tro mere på mig selv. Det er jeg dybt taknemmelig for.

Inger Margrethe Jørgensen

Psykoterapeut MPF og certificeret Imago parterapeut, www.terapi-haderslev.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Ring for at høre mere om hvad jeg kan tilbyde på
 

Tlf. 60 68 10 40

© 2013 Autoriseret psykolog, cand. psyk. Peter Wittenburg
Telefon  +45 6068  1040,  E-mail:  peter@humanprocess.dk, www.peterwittenburg.dk

Powered by Søgaard & Co.