Supervision - fagpersonligheden på arbejde 

Supervision er ikke en privat sag!

 

Supervision er nødvendig både i den private og den offentlige sektor. Det meste arbejde i dag indebærer mange forskellige relationer til andre mennesker, vil der kunne opstå forstyrrelser som griber ind i opgaveløsningen. Supervision er et godt værktøj til at opnå faglig og personlig vækst. Formålet med supervision er at give supervisanderne mulighed for at udvide deres forståelses- og handlemuligheder i arbejdet med vanskelige sager, og derigennem udvikle deres personlige, faglige og organisatoriske kompetence. Formålet er også at den enkelte medarbejder undgår udbrændthed, ved at have et forum, hvor tanker, følelser, observationer og behov bliver taget alvorligt, ved at blive set og hørt.

I stort set alle arbejdsprocesser bæres fagligheden af personlige kompetencer. Disse to aspekter supplerer hinanden. En arbejdsmæssig kompetent person vil altid inddrage sin personlighed og gra­den af faglig udvikling vil altid være af­hængig af hvem man er som person, hvor­dan man tænker, føler og handler og hvilken livserfaring man har.

Supervision er en pædagogisk samtaleform der er styret af en fælles kontrakt.

På det personlige plan er målet at bear­bejde de reaktioner der ofte sker hos den professionelle i kontakten og samspillet med an­dre, samt de “blinde pletter” der forhindrer kontakten.

Resultatet af supervisionen kan være at man både er bedre i stand til at være autentisk tilstede, afgrænse sig og både se og høre bedre.

Faglig teoretisk viden og bearbejdede erfaringer kan give en sund distance til opgaven. Personlighed, uddannelse, metodisk og håndværksmæssig kunnen kan bringes sammen i en supervisionssituation og sikre kvalitet i arbejdet.

At arbejde med baggrund i sin person alene sætter den professionelle under pres. Uden faglige begrundelser må vi hente alle argumenter i os selv – når noget ikke lykkes kan det derfor kun være vores egen skyld…

Metoder jeg bruger:

Interview/fremlæggelse v. gruppen
Individuel supervision/fremlæggelse, m. gruppen som supervisor
Brug af reflekterende team
Træning i kollegial supervision/coaching
Situationsspil/psykodrama
Sagssupervision

Jeg superviserer efter behov og ønske. Det vil sige at jeg kan tilbyde individuel supervision, eller supervisionsgrup­per med fx. 2 - 12 medarbejdere fra samme arbejdsplads.

Jeg kan også tilbyde supervisionsdage, fx. en om måneden, hvor hele afdelingen eller in­stitutionen samlet får supervision.

 

Ring for at høre mere om hvad jeg kan tilbyde på
 

Tlf. 60 68 10 40

© 2013 Autoriseret psykolog, cand. psyk. Peter Wittenburg
Telefon  +45 6068  1040,  E-mail:  peter@humanprocess.dk, www.peterwittenburg.dk

Powered by Søgaard & Co.