Stress, modstandskraft og trivsel

Jeg arbejder med behandling og forebyggelse af stress og tilbyder undervisning og konsulentbistand til offentlige og private organisationer.

Begrebet stress er omgærdet af mange myter og forskellige måder at forstå det på. Kært barn har mange navne. Men nogle af disse forståelsesmåder står i vejen for at kunne behandle det.

Hvad er stress? Hvad er individets ansvar? Hvad hører til i organisationen?
"Stress" henviser i daglig tale normalt til noget der er forårsaget af noget ydre.
Man kalder det en stressfaktor . Eller en stressor.

MYTEN OM STRESS:

Ideen om at eksterne stressorer forårsager intern stress har intet grundlag i virkeligheden.

 

Det de fleste i virkeligheden taler om taler om når de siger, de er "stressede" – er at de oplever angst, symptomerne er de samme.

 

Stressignaler = Angstsignaler

Angst er et signal fra kroppen om at stærke følelser at blevet aktiveret og at individet så at sige er bange for disse følelser.

 

Følelserne opstår i situationer - arbejdsmæssige eller private. Disse situationer kaldes "triggere". Når en eller fler situationer vækker stærke "forbudte" følelser og følelserne bliver undertrykt, skaber det angst og symptomer. Ofte er der tale om flere situationer efter hinanden, måske med flere måneders mellemrum.

Derfor er det vigtigt når jeg sammen med klienten undersøger "stressens" historik at finde ud af hvad der har været den udløsende faktor. Og der er altid en. Og det er meget sjældent arbejdsmængden men oftest forholdet til en eller fler kollegaer eller lederen der er tale om. Eller en nærtstående anden. En partner eller et familiemedlem.

Den måde vi håndterer vores FØLELSER over det der er sket, afgør hvordan vores respons bliver og bestemmer vores stressniveau. Det vi har brug for er at forholde os til virkeligheden i situationen og dermed især vores sande følelser ift det skete. Når følelser får lov til at være der, kommer energien og kraften tilbage.

“Stress afhænger af øjet der ser”. Stress handler ikke så meget om det der sker “derude”, men om hvordan vi hver især forholder os til vores følelser i forskellige situationer.

Det er næsten aldrig et problem at for klienter at forstå dette og arbejde med det. Ofte er det tværtimod en lettelse over at kunne fokusere på den indre reaktion eller tilbageholdte følelsesmæssige reaktion, fordi det ofte ikke er muligt at lave om på virkeligheden, men muligt at reagere mere passende på den.

De fleste mennesker kommer tilbage fra modgang og mange lærer at vokse med det.

Vi udsætter især os selv for at opleve “stress og udbrændthed” når vi bliver passive og tilbagetrukkede og ser os selv som ofre for situationen. Og når vi ikke er giver os lov til at mærke vrede og at være assertive.

Den stress epidemi der er i Danmark er altså ikke fordi stressbelastningerne er specielt høje, men mere fordi tolerancen for angst og ubehag er så lav. Vi er simpelthen ikke resiliente - modstandsdygtige nok.


Derfor er det vigtigt at vi lærer  – både privat og professionelt - individuelt og organisatorisk at tolerere angst for vækst og lære at vokse med udfordringerne og blive modstandsdygtige.

 

 

Ring for at høre mere om hvad jeg kan tilbyde på
 

Tlf. 60 68 10 40

© 2013 Autoriseret psykolog, cand. psyk. Peter Wittenburg
Telefon  +45 6068  1040,  E-mail:  peter@humanprocess.dk, www.peterwittenburg.dk

Powered by Søgaard & Co.