Design af udviklings- og innovationsprocesser for arbejdspladser

 

På min vej til rollen som arbejds- og organisationspsykolog, har jeg bl.a. i kraft af ansættelse i i en BST - bedriftsundhedstjeneste får et skarpt blik for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladser. Idag er der ikke tale OM man vil udvikle en arbejdsplads, men mere HVORDAN man gør det bedst. De organisationer der ikke satser tilstrækkeligt på den interne udvikling, medarbejder- og ledelsesudvikling, samt på selve infrastrukturen og kommunikationen i organisationen, klarer den simpelthen ikke.

Jeg har siden 1998 samarbejdet med mange forskellige organisationer, små og store, om at udvikle sig. Her er nogle bud på områder der kunne være relevante at tage fat i:

 • Supervision
 • Projektledelse
 • Psykisk arbejdsmiljø; undersøgelse, analyse og indsats
 • Værdigrundlag og etik i arbejdet
 • Kommunikationsrådgivning, undervisning og træning
 • Den vanskelige samtale, medarbejderudviklingssamtaler
 • Fraværssamtaler/nærværssamtaler, afskedigelser
 • Assertion og dialog
 • Proceskonsultation
 • Konfliktløsning
 • Personaletræning
 • Skabe og udvikle grupper -teambuilding og samarbejde
 • Pleje af relationer på arbejdspladsen
 • Personer, team og grupper under forandring
 • Opstart og coaching af produktionsgrupper
 • Kriseintervention
 • Seminarer og dialogmøder
 • Fyraftensmøder, forelæsninger og seminarer over et enkelt emne eller grupper af emner
 • Konsulentbistand i forhold til Stress, samt alkohol- og andet misbrug


 

Ring for at høre mere om hvad jeg kan tilbyde på
 

Tlf. 60 68 10 40

© 2013 Autoriseret psykolog, cand. psyk. Peter Wittenburg
Telefon  +45 6068  1040,  E-mail:  peter@humanprocess.dk, www.peterwittenburg.dk

Powered by Søgaard & Co.